ĐIỀU KIỆN VAY VỐN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP NHẤT

Điều kiện để Khách hàng được vay vốn ngân hàng – vay tín chấp theo lương lãi suất thấp nhất:

Điều kiện vay vốn ngân hàng theo lương lãi suất thấp
Vay vốn ngân hàng – Hotline: 0905691369

I. Thời gian thành lập công ty ( nơi Khách hàng làm việc ) :

* Công ty phải thuộc trong danh sách cong ty ưu tiên của ngân hàng ( PS )

* Nếu công ty chưa được đưa vào danh sách ưu tiên của ngân hàng ( Non – PS) thì phải thỏa điều kiện sau:

+ Công ty TNHH: Nếu thời gian thành lập chưa được 1 năm thì vốn điều lệ tối thiểu phải được 5 tỷ VNĐ. Nếu thời gian thành lập 2 năm trở lên thì không cần điều kiện vốn điều lệ

+ Công ty Cổ phần: Nếu thời gian thành lập chưa được 6 tháng thì vốn điều lệ tối thiểu phải được 9 tỷ VNĐ. Nếu thời gian thành lập được trên 1 năm thì không cần điều kiện vốn điều lệ.

II. Thời gian công tác của Khách hàng:

* Khách hàng làm việc thuộc khu vực TP.HCM/ Hà Nội/ Đà Nẵng: Thời gian làm việc từ 3 tháng trở lên.

*KH làm việc thuộc các khu vực khác: Thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên.

III. Thu nhập tối thiểu:  

* Đối với lương của khách hàng được công ty chuyển khoản qua ngân hàng:

+ Khách hàng làm việc thuộc khu vực TP.HCM/ Hà Nội/ Đà Nẵng có lương: Từ 4.5 triệu trở lên.

+ KH làm việc thuộc các khu vực khác: thì Từ 4 triệu trở lên.

* Đối với lương của Khách hàng được công ty trả bằng tiền mặt trực tiếp:

+ Khách hàng làm việc thuộc khu vực TP.HCM/ Hà Nội/ Đà Nẵng có lương: Từ 4.5 triệu trở lên.

+ KH làm việc thuộc các khu vực khác: thì Từ 4 triệu trở lên.

Vay tín chấp theo lương

Vay tín chấp bằng bảo hiểm nhân thọ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.