Khó “làm đẹp” và xử lý tốt nợ xấu của doanh nghiệp

Thống đốc ngân hàng nhà nước – Nguyễn Văn Bình đã yêu cầu đơn vị ngân hàng đến ngày 30/6 năm 2015 phải nhất quyết xử lý triệt để nợ xấu từ 50 – 60% theo kế hoạch được ban bố, và phải bán được khoảng 75% tổng số nợ xấu cho CTY QL Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam viết tắt VAMC trong năm 2015

Chovaytaichinh.vn – Vay tin chap ngan hang

Vấn đề các tổ chức ngân hàng mắc kẹt với khối Tài sản thế chấp.

Một số Ngân hàng Thương Mai & Tư Nhân đang cố gắng tiến hành cơ cấu lại hệ thống hoạt động của ngân hàng theo đúng chỉ thị của Ngân Hàng Nhà Nước, một số tài sản thế chấp của một số doanh nghiệp đang nằm đầy đường nhưng vẫn chưa thu hồi được vì xử lý các thủ tục quá nhiều kê, ngay cả khi chuyển qua một số cơ quan pháp lý tố tụng thì khi tòa án xử xong và bắt buộc thi hành án thì thời gian kéo dài có thể hơn

Nhưng đó là đối với một số tài sản xử lý nhanh ít vướng mắc, một số công ty nợ vay thế chấp ngân hàng phải mất hơn 10 năm vẫn chưa xử lý xong , nhanh hơn có thể từ 3 – 6 năm tính đến lúc này thì Ngân hàng đã ôm nợ xấu trong 1 khoảng thời gian dài.

Theo thông tư liên tịch số 16 của Ngân Hàng Nhà Nước, Bộ Tư Pháp, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường : thì cho phép Ngân hàng Thương Mại có quyền thu hồi & tịch thu tài sản thế chấp không cần tố tụng nhưng rất khó áp dụng vì một số doanh nghiệp nợ yêu cầu giấy tờ pháp lý, không được sự hợp tác của địa phương.

Mua nợ xấu rồi không biết bán cho ai

Nợ xấu của ngân hàng tính đến cuối năm 2014 : khoảng 3,8% nếu tính toán theo thông tư 02 và 36 về giới hạn thì yêu cầu các ngân hàng phải đạt tỉ lệ dưới 3% nợ xấu thì mới đảm bảo cho ngân hàng hoạt động tốt. Mỗi năm các ngân hàng phải xử lý ít nhấn 150 ngàn tỉ đồng/ năm 2015. Đối với ngân hàng thương mại tự xử lý từ 50 – 60.000 tỉ đồng bằng cách trích lập quỹ dự phòng rủi ro, thu hồi nợ.

Tính riêng tại Doanh nghiệp mua nợ tín dụng VAMC đã mua được hơn 123 nghìn tỉ đồng nợ xấu từ hệ thống các ngân hàng, nhưng thực xử lý chỉ khoảng hơn 4000 tỉ đồng tính đến cuối năm 2014. Lãnh đạo NH TM nhận xét VAMC giống như một cái túi không đáy để chứa các nợ xấu của hệ thống Ngân Hàng nhưng ở giới hạn cho phép, mua xong rồi VAMC để đó vì chưa có thị trường mua bán nợ phát triển để đầu cơ cho nợ xấu hiệu quả nhất. Phải đưa được khối tài sản thế chấp mà VAMC đã mua trở lại thị trường, vào sản xuất kinh doanh thì quá trình xử lý nợ xấu mới hiệu quả, tác động hỗ trợ nền kinh tế.

Theo 24h

Một số chương trình vay :

Leave a Reply

Your email address will not be published.